ÇALIŞMA İLKELERİ

1.1- Aşağıda amaç ve faaliyetleri belirtilmiş olan topluluk siyasi konularla uğraşmaz, çalışma ve toplantılarda hiçbir şekilde amaç dışı konularla, kişisel çıkarlar görüşülemez.

1.2- Capoeira Topluluğu, üyelerinin serbest zamanlarının sosyal, kültürel, eğitsel, sportif etkinliklerle değerlendirmesini ve  kendini geliştirmesini esas alır.

1.3- Capoeira Topluluğu, Ege Üniversitesinin akademik, etik değerlerine, vizyon ve misyonuna ters düşecek  etkinliklerde bulunamaz.

1.4- Capoeira Topluluğu, üniversite tarafından sağlanan olanaklardan üyelerinin eşit ve düzenli bir şekilde yararlanabilmelerini sağlar.

ÜYELİK

2.1- Ege Üniversitesi’nde okuyan tüm öğrenciler topluluğa üye olabilir. Üyeler, topluluk tüzük ve yönetmelik ilkelerine bağlı kalma şartlarını kabul eder.

2.2- Topluluğa üyelik, üyelik başvuru formunun doldurulması ve topluluk yönetim kurulunun daha önce belirlemiş olduğu, üyelik ücretinin ödenmesi ile başlar. Üyelik Ücreti Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın belirleyeceği miktarı geçemez.

2.3- Üye; yönetmelik ve tüzük ilkelerine bağlı kalmak, görev üstlenmek, araştırmalarda ve çalışmalarda etkin görev almakla yükümlüdür.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

3.1- Her üyenin, kendi isteği ile üyelikten çıkma hakkı vardır, ayrılma isteği Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletilir, Yönetim Kurulunun vereceği kararla da üyelik düşer.

3.2- Üyenin, topluluk üyeliğinden çıkarılması yönetim kuruluna gelen teklifin ( yazılı ya da sözlü teklif olacağı belirtilebilir), kurulca görüşülüp karara bağlanmasıyla olur. Üyeler aşağıda belirtilen durumlarda üyelikten çıkarılabilir:

YÖNETİM KURULU

Topluluğun  yetkili organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

 YÖNETİM KURULUNUN YETKİ, GÖREV VE SORUMLUKLARI